Straff Skader, til inntekt for Rusreformen 2021: Foto Pernille Sandberg

15 - 21 February 2021