Dag Alveng: Vinterlys

24 March - 22 April 2021

 

Velkommen til digital åpning av
Dag Alveng, VINTERLYS
Onsdag 24 mars 

 

Minikonsert med Sinikka Langeland og Trygve Seim

 

 


Varighet 13 minutter
00:00 – 04:22 Samtale Dag Alveng & gallerist Helene Gulaker Hansen
04:23 – 05:55 Samtale Dag Alveng & Sinikka Langeland
 05:56 – 13:00 Minikonsert Sinikka Langeland og Trygve Seim, 
Vind og Sol, tekst Jon Fosse


 

For verkslister ta kontakt på gallery@shootgallery.no

 

Ser du ikkje ?

Har du mista draumen din ?

 

- Sindre Fosse, 3 år. Sønn av Jon Fosse. Sitatet er forord i boken Jon Fosse Dikt 1986 - 2000.

  

-

Dag Alveng

Dag Alvengs fotografiske praksis spenner usedvanlig vidt. Siden debututstillingen Vegger på Fotogalleriet i Oslo i 1979 har arbeidene hans omfattet sosialrealistisk dokumentar, konseptuelle verk, prosesskunst, nøkterne interiørstudier og romantiske landskapsbilder, og prosjekter som ikke lar seg plassere i etablerte kategorier. Sammen med et blikk for detaljer og en kompromissløs holdning til teknisk kvalitet, er beherskelsen av ulike sjangere en av årsakene til at Alveng er en av Norges mest anerkjente kunstnere. Enten han fotograferer landskapet rundt et sommerhus på Hvasser, objekter og interiøret på et psykiatrisk sykehus, gatelivet i New York eller vekster i en 1700-talls prestegårdshage i Spydeberg, er det tre dimensjoner som preger fotografiene: lys, tid og spor av liv. Dette danner grunnelementene i Dag Alvengs kunstnerskap.

I norsk kunst- og fotohistorie representerer Alveng et bindeledd mellom modernismen og postmodernismen.' Arbeidene hans blir til i dialog med historiske og samtidige strømninger i internasjonal kunst og fotografi. De rommer både den formale og sanselige undersøkelsen som kjennetegner fotomodernismen, og den nøytrale dokumentasjonen forbundet med konseptuelt og tidlig postmodernistisk fotografi. Alveng arbeider analogt og i svart-hvitt; med mellom- eller storformatkamera. Siden 1990-tallet har han kopiert bildene i store formater som gir mulighet til nærstudier av detaljer. Storformatkameraet gir en rik og skarp detaljgjengivelse, som Alveng utnytter til å fremheve variasjoner i stofflighet, volum og overflater.

I fototeorien finner vi to dominerende forståelser av fotografiet. En posisjon vektlegger fotografiet som et direkte avtrykk eller spor av virkeligheten. Når man snakker om fotografiets indeksikalske natur, er det denne forbindelse til virkeligheten som ligger til grunn. Det fotografiske bildet fastholder og viser oss noe som har eksistert. Slik får fotografiet en særegent objektiv karakter, og en status som dokumentasjon eller bevis. En annen fototeoretisk posisjon forstår fotografiet først og fremst som bilde og representasjon. Her vektlegges det fotografiske bildet som resultat av estetiske konvensjoner og eksperimentering.
Begge disse posisjonene finner vi i Alvengs kunst. Men i Alvengs bilder kan vi også gjenfinne en tredje posisjon, der fotografiet ikke forstås først og fremst som bevis, indeks eller dokumentasjon av en fortidig hendelse, men som en pågående prosess hvorigjennom verden avdekker seg. Gjennom begrepet analogi har fototeoretikeren Kaja Silverman introdusert en slik forståelse. Et hovedpoeng for Silverman er at bildet har sitt opphav i verden, og ikke i kameraet eller fotografens intensjoner. Insisteringen på at et fotografi er «tatt» av noen, innebærer å se det som adskilt fra resten av verden. Forstått som analogi fremheves fotografiets kontinuitet med verden. Slik blir kameraet et middel til å erfare verden, snarere enn et redskap for dokumentasjon av den. En slik forståelse av fotografiet har gjenklang i Alvengs bilder. Gjennom storformatkameraet blir alt tydelig og skarpt gjengitt på en måte som overskrider det menneskelige blikket. I Alvengs fotografier behandles det organiske og det uorganiske, levende og død materie, menneskelige og ikke-menneskelige prosesser med den samme respektfulle nysgjerrigheten. Hvis man skal utlede en livsholdning i Alvengs kunstnerskap, er det denne: En egalitær tilnærming til verden, der fotografiets kapasitet til å registrere også det som unnslipper menneskelig persepsjon utnyttes til å la verden vise seg for oss.
- Susanne Østby Sæther (Kurator Henie Onstad Kunstsenter)

 

Dag Alveng, bio
Dag Alveng was born in Oslo in 1953. His work has been shown in solo and group shows around the world. His photographs are in the permanent collections of major museums in America and abroad, including the Metropolitan Museum of Art, New York; the Museum of Modern Art, New York; Museum Folkwang, Essen; Sprengel Museum, Hannover; Stedeijk Museum, Amsterdam; Moderna Museet, Stockholm; Museet for Samtidskunst, Oslo; and Henie-Onstad Kunstsenter, Bærum. Alveng has published several books, among them ASYLUM (1987), THE SHIPYARD AT SOLHEIMSVIKEN (1990), LAYERS OF LIGHT (1995), SUMMER LIGHT (2001) RACING (2012) and WILSE (2015). He has organized many exhibitions. Between 1986 and 1996 he commuted between Oslo and New York, and now lives in Oslo.