Ole Brodersen: Tid med havet / Time by the Sea

3 - 20 June 2021

List of Works

Sjø og luft fremstår som uforanderlige og alminnelige i sine vesen, selv om de er essensielle for alt liv på jorda. I kunsten kan elementenes vesen også fremstå som gjenkjennelige, og erfaringene betrakteren har fra ulike landskaper inngår i møtet med et landskapsbilde. I dette møtet kan erfaringer og etablert viten både bli bekreftet og problematisert.

I Ole Brodersens fotografiske arbeid tematiseres landskap, og naturkreftene som påvirker dem. Med det prøver han å avdekke noe mer enn det rent optisk visuelle: å fange følelsen av å være tilstede i disse landskapene, ved å skape avtrykk i, med eller gjennom bevegelse og tid.

 

Brodersen bor og arbeider i Lyngør, der han har vokst opp som tolvte generasjon. Oles far er seilmaker, bestefaren var sjømann, og som barn rodde Ole til skolen. Hverdagen i Lyngør er tett forbundet med og påvirket av havet, noe som videre gir substans og bakgrunn for hans billedlige eksperimenter.